ENGELL,LER ADINA BİR BÜYÜK GELİŞME DAHA! DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAKİ MÜEZZİN KAYYIM ATAMA PROBLEMİ ÇÖZÜME KAVUŞTU…

Engellilerin istihdamında EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) önemli yer tutar. Her iki yılda bir sınav yenilenir. Diyanet İşleri Başkanlığı da engelli alımlarını bu sınav üzerinden yürütmektedir. Gerek idari hizmetler kadroları için gerekse din hizmetleri kadroları için bu sınavın önemi çok büyüktür. Müezzin kayyımlık kadrosu, Kuran öğreticiliği kadrosu atamaları bu yolla gerçekleşir. Federasyonumuz da birçok yazı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki engelliler aleyhine olabilecek bazı durumların düzeltilmesi adına yıllardır mücadelesini sürdürmektedir.
2021 yılında bir görme engelli ön lisans mezunu olarak müezzin kayyım kadrosu için 2020 EKPSS puanını kullanarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanmak istemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık şartı talebinde bulunmuş ve başvuruyu eksik evrak nedeniyle reddetmiştir. Bunun üzerine açılan dava kişi lehine sonuçlanmıştır. Sonrasında ilgili kurum, mahkeme kararını üst mercilere taşımıştır. Bu ay içinde Danıştay 12. Dairesi 2021/2659 sayılı karar ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müezzin kayyım atamasındaki hafızlık talebinin haksız sebebe dayandığını, engellilerden, ayrımcılık oluşturabilecek farklı bir talebin olmasının mümkün olmadığını ifade ettikten sonra yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Böylece diyanet İşleri başkanlığı bundan sonraki EKPSS tercih dönemlerinde hafızlık şartı olan 7233 nolu kodu kullanması kabil olmayacaktır. Engellilerin istihdamında problem teşkil eden böyle bir danıştay kararının engelli camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.
Görme Engelliler Federasyonu

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

                                                          OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

         Federasyonumuzun  7. Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 2022 Pazar günü Saat 10.00’da Bayındır 2 Sokak No: 33/24 Kızılay/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 2. toplantısı 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 10.00’da Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi’nin  İnkilap Sokak No:20 Kızılay-ANKARA adresindeki Kenan Durukan Toplantı  Salonu’nda aynı gündemle ve aynı saatte yapılacaktır.

Gündem maddeleri:

1-Açılış ve yoklama,

2-Divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması,

3-Protokol konuşmaları,

4-Faaliyet ve durum raporlarının okunması,

5-Denetim kurulu raporları ve mali bilançoların okunması,

6-Raporların müzakeresi ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile diğer raporların oylanması ve  yönetim kurulunun ibrası

7-Federasyon başkanı, yönetim kurulu, denetim kurulu ve üst kurul delegelerinin seçimi,

8-Tüzük değişikliği,

9-Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi,

10-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü,

11-Dilek ve temenniler, kapanış.

 

FEDERASYONUMUZUN 6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

09 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 10.30’da SGK Naci Şahin Konferans Salonu, Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresinde yapılan genel kurula federasyona bağlı derneklerden delegeler katıldı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, Eskişehir ve daha bir çok ilden katılan delegeler gün boyu toplantıyı sürdürerek önümüzdeki 3 yıl süre ile federasyon yönetiminde görev alacak başkan ve yöneticilerini seçti. Genel kurul ,göreve gelen yeni kadroya önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalar için yönlendirmede bulundu. Çok seviyeli ve verimli geçen genel kurulda şahsımı ve arkadaşlarımı yeni dönemde yönetici olarak tayin eden genel kurul üyelerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizler de bu büyük aile içinde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.

Genel kurulumuzda bizleri yalnız bırakmayan konfederasyon başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, siyasi parti temsilcilerine ayrıca, sayın Yıldıray Çınar’a çok teşekkür ediyorum.                          Haldun KIRKIK (FEDERASYON BAŞKANI)