GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU

MİSYON
Görme engelli bireylerin, çağın gerektirdiği temel ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, anlaşılmasını , kamusal alanda temsil edilmelerini, toplumda üretici bireyler olarak var olmalarını sağlamak, engellilerin yaşam kalitelerini, sosyal yaşama katılımlarını arttırmak. Ulaşım, erişim, eğitim, sağlık, istihdam olanaklarından en üst düzeyde yararlanmalarına yardımcı ve destek olmak için ülke çapında faaliyetlerde bulunmak.

VİZYON
Ülkemizde sayıları 8,5 milyonu bulan, görme engelli olarak yaşamlarını sürdüren insanlarımızın, eşit yurttaşlık temelinde her türlü sosyal, hukuki haklarına kavuşmaları; çağın gerektirdiği her türlü hizmetten yararlanmaları, üretken bireyler olarak istihdama katılmaları, sosyal hayatta hak ettikleri yeri almaları için, ülkemizde, aynı amaçla kurulmuş üye derneklerimizle birlikte gerekli çalışmaları yaparak hizmet vermek.