GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONU

Yönetim Kurulu Üyeleri 

1-   Haldun KIRKIK                  (Başkan)

2-   M. Nuran ÜZGÜL                        (Başkan Yardımcısı)

3-   Veli ÖZAĞAN                                 (Genel Sekreter)

4-   Hüsnü SARI                                       (Mali Sekreter)

5-   Murat DİRİCE                            (Teşkilatlandırma sekreteri)

6-   Hakan DOĞANAY

7-   Erol SAYYIDAN             (Eğitim ve Rehabilitasyon Sekreteri)

8-   Süleyman YÜKSEL                     (İstihdam Sekreteri)

9-   Dilek BİLGİLİER

10- Murat DOĞAN

11- Mehmet KACAR

12- Celal YILDIRAN

13- Suna Yılmaz KERTEL       (Hukuk ve Basın İşleri Sekreteri)

14- Hüseyin GÖRGÜN

15- Fikri TOPUZ

16- Dursun ASLAN

17- H. İbrahim KAYACAN

18- Saldıray KURÇ

19- Deniz ÜNAL

20- Ömer KELLE

21- Fadimana ASLAN

 

 

Denetim Kurulu Üyeleri

1-Harun LEVENTER         (Başkan)

2- Mümtaz DOĞAN

3-Turgut KARAKAN

4- Ümit AKYOL

5- Hüseyin ÇIRAKOĞLU