Merkezi Ankara’da olan Görme Engelliler Federasyonumuz, görme engellilere hizmet ve yardım amacıyla 2004 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin değişik illerinde kurulu üye dernekleri ve bunlara bağlı şubeleri ile yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığı illerde teşkilatları bulunan ve temsilcilikleri bulunan, kamuya yararlı hizmetlerini aralıksız sürdüren ülkemizdeki önemli federasyonlardandır.

Federasyonumuza bağlı derneklerimizin içinde 1948, 1976 gibi yıllarda kurulmuş, Kamu Yararına Çalışan çok eski ve köklü derneklerimiz de bulunmaktadır. Federasyonumuz ülke çapında ve çok uzun yıllardır görme engellilerin hizmetinde olmuş, hatta diğer engelli guruplarının örgütlenmelerine ve üst kuruluş engelli örgütlerinin kurulmasına her daim önemli desteklerde bulunmuştur.

Federasyonumuza üye Kamu yararına çalışan bu derneklerimiz, “Devletimizin yanında ve Devletimize yardımcı gönüllü kuruluşlardır”.

Federasyonumuzun amacı, görme engellilerin sosyal, ekonomik, eğitsel, mesleki, hukuki, istihdama dönük sorunlarının çözümü için çaba harcamak, görme engellilerin toplum yaşamına özgür, üretken, yasalar ve toplum nezdinde fırsat eşitliğine sahip ve kendine yeterli kişiler olarak katılmalarını sağlamak, sanatsal, sportif, mesleki, kişisel yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak Anayasal, Yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele etmek, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi için çaba harcamak, görme engellilere hizmet için kurulmuş derneklerin geliştirilmesine katkı vererek faaliyetlerinin yürütülmesine destek vermek, hayatı görme engelliler için erişilebilir kılmak, engelliler alanında yapılan bilimsel, hukuksal, sosyal gelişmeleri takip etmek ve kamu oyunu bilgilendirmek olarak özetlenebilir.

Federasyonumuza bağlı derneklerimiz, engellilerin en temel ihtiyacı olan mesleki eğitim kursları düzenlemekte, görme engellilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu hizmetlere ve eğitim imkanlarına erişebilmeyi sağlayan teknolojileri, özel araç ve gereçleri temin ederek ücretsiz dağıtmakta, ihtiyaç sahibi üyelerine her türlü ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapmakta ve engelliler alanında yapılan bütün yasal ve örgütsel çalışmalara katılarak engelli haklarının geliştirilmesine katkı vermektedir.

Kurulduğu günden bugüne kadar çalışmalarını aksatmadan sürdüren federasyonumuz, üst kuruş olarak Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun üyesidir.